Categorie — Waterpeilregelaar

Circuit voor enkelfasige jetpompcontroller

De post legt een eenvoudig circuit van een enkelfasige jetwaterpomp uit met behulp van een magnetische reedschakelaar-niveausensor en een set / reset-circuit. Het idee werd aangevraagd door de heer Nanigopal mahata

Twee leidingen waterpomp klep controller circuit

In het artikel wordt uitgelegd hoe u een dompelpompklep met twee leidingen bestuurt om ervoor te zorgen dat de leiding die het gemeentelijke water binnenkomt altijd de belangrijkste voorkeur krijgt boven de

Goedkoop semi-automatisch, tankwater-overstroomregelaarcircuit

Het hier gepresenteerde circuit bewaakt het niveau van het water dat in een tank stijgt en schakelt automatisch de pompmotor UIT zodra het waterniveau de rand bereikt

Waterstroomklep Timer Controller Circuit

Het artikel beschrijft een automatische waterstroomregelaar-timercircuit die een klepmechanisme AAN / UIT schakelt volgens een vooraf bepaalde timingsequentie. Het idee is aangevraagd door dhr.

Een zachte start toevoegen aan waterpompmotoren - problemen met het verbranden van relais verminderen

In dit bericht bespreken we enkele innovatieve en eenvoudige voorbeelden van softstartcircuits die kunnen worden geïmplementeerd met zware motoren, zodat ze kunnen starten met

Licht geactiveerd circuit voor waterpeilregelaar

Het door licht geactiveerde circuit van de waterniveauregelaar dat hier wordt uitgelegd, heeft het voordeel dat het corrosievrij en veel betrouwbaarder is dan de traditionele watersensoren van het type vochtsensor. Circuit werking

Een multifunctioneel circuit voor de waterpeilregelaar maken

De volgende multifunctionele circuitpost voor de waterpeilregelaar is gebaseerd op de suggesties van de heer Usman. Laten we meer leren over de gevraagde wijzigingen en de circuitdetails. Het circuit

Timer gebaseerd waterpeilcontrolecircuit

Het verklaarde circuit van een waterpeilcontrollercircuit is gebaseerd op een instelbaar timercircuit waarvan de tijdvertraging eerst wordt aangepast aan de vultijd van de tank,

Bedien afwisselend twee dompelpompen

De post legt een eenvoudig circuit van de waterniveauregelaar uit dat toepasbaar is voor het automatisch omschakelen van twee dompelpompen afwisselend in reactie op een vooraf bepaalde waterpeilomschakeling. Het hele circuit

Programmeerbare vochtigheidscontroller

Het eenvoudige programmeerbare circuit van de vochtigheidssensor dat in dit artikel wordt uitgelegd, kan worden gebruikt voor het regelen of handhaven van een geschikt vochtigheidsniveau in een nabijgelegen pand. Het circuit zou kunnen zijn

Wateronthardingscircuit onderzocht

De post bespreekt een circuitontwerp dat kan worden gebruikt voor het ontharden van hard water en voor het ontkalken tot zacht water. Het idee werd aangevraagd door Dimple Rathode. Technische specificaties

Dompelpomp start / stop circuit

De post legt een automatische start- en stopcircuit van de dompelpomp uit met droogloopbeveiliging om een ​​automatische AAN / UIT-schakeling van de motor te implementeren in reactie op de hoog / laag

Een vlotterschakelaar maken voor een corrosievrije waterpeilregeling

Een vlotterschakelaar is een apparaat dat een vloeistofniveau (zoals water) detecteert en een reeks contacten activeert die verder kunnen worden geïntegreerd in een regelcircuit voor

Vlotterschakelaar Gecontroleerd waterpeilcontrolecircuit

De post vertelt een eenvoudig circuit van de waterpeilregelaar met behulp van een vlotterschakelaar. Het idee werd aangevraagd door de heer tpraveenraj. Technische specificaties Ik ben een elektronische hobbyist op softwaregebied.

5 Nuttige motor droogloopbeveiligingscircuits uitgelegd

De 5 eenvoudige droogloopbeschermingscircuits die hier worden gepresenteerd, tonen eenvoudige methoden waarmee onvoldoende watercondities in een ondergrondse tank kunnen worden gedetecteerd zonder sondes in de ondergrond te introduceren.

Drukschakelaar Waterpomp Controller Circuit

Een drukschakelaar is een apparaat dat kan worden gebruikt om de waterdruk in een tank te detecteren en een waterpompmotor te bedienen wanneer de druk te laag wordt, of

Hoe opgeloste zuurstof in vloeistoffen te meten

De post bespreekt een sensorapparaat dat wordt gebruikt voor het meten van het niveau of de hoeveelheid opgeloste zuurstof in water en andere vloeistoffen. Het idee werd aangevraagd door de heer Amit Technische Specificaties

5 eenvoudige circuits voor de waterpeilregelaar

Een paar handige maar eenvoudige circuits voor automatische waterniveauregelaars worden in dit bericht uitgelegd, met behulp van transistors, IC 555 en CMOS IC's. Sluit de watertoevoer af wanneer het volledige niveau is bereikt.

Ultrasone draadloze waterniveau-indicator - op zonne-energie

Een ultrasone waterpeilregelaar is een apparaat dat waterniveaus in een tank kan detecteren zonder fysiek contact en de gegevens naar een verre LED-indicator in

Circuit voor gemeentelijke watertoevoersensor

De post legt een eenvoudige watersensor uit met pompstartcircuit voor het schakelen van een pompmotor tijdens perioden van gemeentelijke watervoorziening. Het idee werd aangevraagd door de heer Hitesh Thapa. Technisch