Categorie — Oscillatorcircuits

Inzicht in kristaloscillatorcircuits

Basisconfiguraties van solid-state kristaloscillatorcircuits zijn tegenwoordig meer ontwikkeld, bijna alle circuits zijn modificaties van de algemeen erkende vacuümbuis-systemen zoals de Pierce, Hartley, Clapp en Butler

Phase Shift Oscillator - Wien-Bridge, Buffered, Quadrature, Bubba

Een faseverschuivingsoscillator is een oscillatorcircuit dat is ontworpen om een ​​sinusgolfoutput te genereren. Het werkt met een enkel actief element, zoals een BJT of een opamp geconfigureerd in

Oscillatoren op amp

Een oscillator die is opgebouwd met een opamp als het actieve element, wordt een opamp-oscillator genoemd. In deze post leren we hoe we opamp-gebaseerde oscillatoren kunnen ontwerpen, en met betrekking tot

Hoe de blokkeeroscillator werkt

Een blokkeeroscillator is een van de eenvoudigste vormen van oscillatoren die in staat is om zelfonderhoudende oscillaties te produceren door het gebruik van slechts een paar passieve en een enkele

LC Oscillator Werking en Circuit Diagram Details

In deze post gaan we begrijpen hoe LC-oscillatorcircuits werken en gaan we een van de populaire LC-gebaseerde oscillatoren construeren - Colpitts-oscillator. Wat zijn

Circuit van sinus-cosinusgolfvormgenerator

De hieronder besproken schakeling is ontworpen om precisie sinus- en cosinusgolfvormen te genereren, die perfect identiek zijn aan hun afmetingen, maar 90 ° uit fase zijn. Er zijn verschillende soorten